HASAB värnar om våran miljö och tar sitt ansvar.
Vi anlitar därför Ragnsells att ta hand om allt vårat farliga avfall så som oljor o filter m.m.