Välkommen till HASAB.

HASAB erbjuder:

* Grävmaskiner med förare.
* Snöröjning.

* Vattenläckor i marken.

* Dräneringar

* Varningsbilar.

*Tomtarbeten Tex Pool schakt m.m.